Sanering

Vi hjelper deg med flere typer sanering og har mange års erfaring både fra generell sanering, men også skadesanering.

Begrebet “sanering" anvendes oftest vedrørende bygninger og bydele og henviser til virksomhed, der normalt er mere omfattende enn byfornyelse: gamle bygninger nedrives og erstattes med nybygg (i større eller mindre utstrekning). Som regel medfører saneringen oftest at beboere må flytte vekk, i perioden sanering utføres.

Skadesanering er den innsats som kreves for å ta vare på eller redde verdier i et hendelsesforløp, f.eks. ved brann, vann- eller naturskade.

Skadesaneringsfirmaer vasker, tørker, reparerer, oppbevarer og rydder ting som har vært skadet. Forsikringsselskapene benytter skadesaneringsfirmaer for å sikre bygninger og innbo mot ytterligere verdiforringelse, og gjøre skadeutbetalingene så lave som mulig.

Skadesanering kan betraktes som førstehjelp i forbindelse med skader på bygninger og eiendommer.

Noen av våre tjenester innen sanering:

Litt om skadesanering

Skadesanering er den innsats som kreves for å ta vare på eller redde verdier i et hendelsesforløp, f.eks. ved brann, vann- eller naturskade.

Skadesaneringsfirmaer vasker, tørker, reparerer, oppbevarer og
rydder ting som har vært skadet. Forsikringsselskapene benytter
skadesaneringsfirmaer for å sikre bygninger og innbo mot ytterligere
verdiforringelse, og gjøre skadeutbetalingene så lave som mulig.

Skadesanering kan betraktes som førstehjelp i forbindelse med skader på bygninger og eiendommer.

 

Fjerning av lukt

Det kan være flere grunner til at lukt sitter igjen. Dette kan være alt fra røyklukt, fukt, mugg, husdyr, matlaging og dødsfall. Det er tusenvis av bakterier som kan forårsake lukt eller mugg, og fuktighet gjør det mye verre og kan føre til skade på eiendommen.
Ozonbehandling kan være et godt alternativ for å fjerne lukt. Ozon er et biocid, som er definert av Environmental Protection Agency som “et kjemisk stoff eller en mikroorganisme beregnet på å ødelegge, avskrekke, ufarliggjøre eller utøve en kontrollerende effekt på skadelige organismer med kjemiske eller biologiske midler".

Vi tilbyr uforpliktende befaring og inspeksjon for sanering og luktfjerning.

Kontakt oss for hjelp med fjerning av lukt og sanering av din bolig eller eiendom.